Valpar

Ninja o Gusten

Ninjas mage växer och valparnas födelse är planerad till månadsskiftet april/maj